SEVGİLİ MİSAFİRİMİZ

Evdeki fırsatı daha yakından tanımak istiyorsan, ilgilendiğin projeleri bizimle paylaş, yeni gelen fırsatların hiç birini kaçırma.

İlgilendiğiniz ProjelerX Kapat

Evdeki Fırsat'a hoşgeldin!
Hemen üye ol ve sunduğumuz fırsatlardan ilk siz haberdar olun. Ayağınıza gelen fırsatı kaçırmayın.


ya da

Hesabınızla giriş yapın!

Üyelik Sözleşmesi

Başlangıç Hükmü

İşbu Üyelik Sözleşmesi, site üyelik kurallarını düzenlemekte olup, işbu sözleşme kabul edilmeden siteye üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi imzası ile hüküm altına alınan esaslar kabul ve taahhüt edilmiş olunacağından, dikkatle okunması gerekmektedir.

Web Sitesi'ne üyelik için, kayıt formunun doldurulması ve işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerinin kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak isteyen kullanıcılar tarafından bir kullanıcı adı (Kullanıcı Adı) ve şifre (Şifre) belirlenmesi gerekmektedir. Kullanıcı Adı ve Şifre tanımlaması yapıldıktan sonra, kayıt formunun altında bulunan 'sözleşmeyi okudum kabul ediyorum' seçeneği onaylanmalı ve kayıt ol butonuna basılmalıdır. Bu işlem sonrası, işbu sözleşme tarafınızdan imzalanmış ve aynı anda yürürlüğe girmiş olmaktadır. Kayıt işleminizin ardından tanımlamış olduğunuz e-posta adresine kaydınızın doğrulanması için bir konfirmasyon e-postası gönderilecektir.

Web sitesine üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve EVDEKİ FIRSAT tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

1. Taraflar

İşbu sözleşme EYG YAPI VE YATIRIM A.Ş. (EVDEKİ FIRSAT) ile kullanıcı (ÜYE) arasında EVDEKİ FIRSAT tarafından işletilen “ www.evdekifirsat.com ”internet sitesine (Site) üyelik ve kullanım şartlarının belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Siteden ve EVDEKİ FIRSAT tarafından sunulan portal hizmetlerinden ÜYE olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. ÜYE, Siteyi kullanırken tüm yasalara ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve/veya mali ve/veya cezai yükümlülüklerden münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır. Bu durum ÜYE’nin kabulündedir.

3.2. ÜYE, Sitede, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacaktır.

3.3. ÜYE, Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka mugayir, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde kullanmayacak, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz etmeyecektir.

3.4. Sitede ÜYE tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE'nin kendi kişisel fikir ve yorumları olup, ÜYE, bu fikir ve yorumların her türlü hukuki ve/veya mali ve/veya ceza-i sonuçlarından sorumlu olduğunu baştan kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Bu görüş ve düşünceler EVDEKİ FIRSAT’ı bağlamamakta; EVDEKİ FIRSAT’ın, ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE’den kaynaklanan herhangi bir sebeple EVDEKİ FIRSAT’ın herhangi bir mali ve/veya hukuki yükümlülük altına girmek zorunda kalması durumunda, ÜYE, söz konusu zararların tümünü üstleneceğini, ödenmiş olması halinde ise tamamını EVDEKİ FIRSAT’a nakden ve defaten ödeyeceğini baştan kabul beyan ve taahhüt etmektedir. EVDEKİ FIRSAT’ın üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. ÜYE, Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve EVDEKİ FIRSAT’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini baştan kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

3.6. ÜYE'nin Siteden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir.

3.7. EVDEKİ FIRSAT, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve/veya ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, Sitenin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden EVDEKİ FIRSAT’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiş bulunmaktadır.

3.8. ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye ait olup; bu durum ÜYE’nin kabulündedir.

3.9. İşbu Sözleşmeyi kısmen dahi olsa ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve EVDEKİ FIRSAT’ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunları tazmin edeceğini baştan kabul beyan ev taahhüt etmektedir.

3.10. EVDEKİ FIRSAT, hiçbir şekil ve şarta bağlı kalmaksızın, dilediği zaman, tek taraflı olarak ve herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE'nin üyeliğini askıya alma ve/veya sonlandırma ve/veya ÜYE'ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkına sahiptir.

3.11. Sitedeki tasarım ve yazılım ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları EVDEKİ FIRSAT’ın mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından EVDEKİ FIRSAT’ın yazılı izni olmaksızın kullanılamayacaktır.

3.12. EVDEKİ FIRSAT tarafından Sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilecektir.

3.13. EVDEKİ FIRSAT, ÜYE’nin Site üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkına sahiptir.

3.14. ÜYE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini baştan kabul ve beyan etmektedir.

ÜYE, Siteye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve/veya tüketici davranış bilgilerinin, satış ve pazarlamanın geliştirilmesi amaçlarıyla toplanmasına, EVDEKİ FIRSAT tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini baştan beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece, üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, EVDEKİ FIRSAT tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle, doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet herhangi bir zarara uğradığı konusunda hiçbir talepte bulunmayacağını ve EVDEKİ FIRSAT’ı sorumlu tutmayacağını baştan kabul beyan ve taahhüt etmektedir. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini EVDEKİ FIRSAT’ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilecektir.

3.15. EVDEKİ FIRSAT, ÜYE'nin kişisel bilgilerini, yasal düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince ve/veya ÜYE'nin rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

3.16. Her ne kadar Sitenin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde EVDEKİ FIRSAT tarafından tedbir alınmış olsa da, nihai güvenliğin sağlanması için ÜYE’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlamış olması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, Siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm zarar, hata ve/veya bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, EVDEKİ FIRSAT’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını baştan kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

3.17. EVDEKİ FIRSAT, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, ÜYE’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Sitede kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

3.18. EVDEKİ FIRSAT, işbu Sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilecek, değiştirebilecek ve/veya yürürlükten kaldırabilecektir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinden itibaren ÜYE için hüküm ifade etmeye başlayacaktır.

3.19. EVDEKİ FIRSAT, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE'nin kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşmeyi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine baştan muvafakat etmektedir. ÜYE, elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda EVDEKİ FIRSAT Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3.20. Siteden farklı internet sitelerine bağlantı veya referans verildiği takdirde EVDEKİ FIRDAT söz konusu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu olmayacaktır.

3.21. EVDEKİ FIRSAT, yazım hatalarından kaynaklanan yanlış anlaşılmalardan sorumlu değildir. EVDEKİ FIRSAT, Sitede yayınlanan görselleri ve fiyat bilgilerini istediği zaman güncellemekte serbesttir. Sitede yayınlanan, fiyat dahil hiç bir bilginin EVDEKİ FIRSAT açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Sitedeki tüm bilgiler; EVDEKİ FIRSAT tarafından "olduğu gibi" ve hiçbir surette herhangi bir garanti ya da taahhüt içermeden, ifade edilmeden ya da ima edilmeden verilmektedir. Bu sitede yer alan tüm ürün, fiyat, kur ve süre bilgileri yayına en son elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. EVDEKİ FIRSAT dilediği zaman ve önceden hiçbir uyarı yayınlamaksızın bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yazı hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Bilgilerin doğru olduklarından yola çıkıldıysa da, bazı hata ya da yanılgıları içermesi mümkün olabilir. EVDEKİ FIRSAT bu web sitesinden başka sitelere verilen harici linklerle ulaşılan içeriklerden sorumlu değildir.

3.22. ÜYE, işbu Sözleşmeyi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemeyecek olup; ÜYE’nin yapacağı her türlü devir işlemi geçersizdir.

3.23. ÜYE, Kullanıcı adı ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, tüm bu sözleşme içeriğini hiçbir itiraza ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ve tüm sonuçlarıyla anladığını, kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Sözleşmenin Feshi

Taraflardan her biri işbu Sözleşmeyi her zaman feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmenin yorumlanmasından ve/veya uygulanmasından kaynaklı her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

İşbu Sözleşme ÜYE'nin üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş bulunmakta olup; detaylar işbu sözleşmenin başlangıç hükmünde belirtilmiştir.

Hayal ettiğiniz ev, ofis veya dükkanı, evdekifirsat.com avantajlarıyla bulabilirsiniz.

Hayal ettiğiniz ev, ofis veya dükkanı, evdekifirsat.com avantajlarıyla bulabilirsiniz.

YAŞAMAYA DEĞER EV, OFİS VE DÜKKANLAR İÇİN TÜM DETAYLAR

Prestijli proje bölgelerinin analizleri, kaçırılmaz fırsatlarının tüm detayları, yeni dekorasyon trendleri, yaşam alanlarına yenilik katmak için uygulanabilir ipuçları, gayrimenkul sektörüne dair tüm detaylar, kurumsal etkinlik ve duyurularımızı takip edin. Yaşam alanlarını değerli kılan hiçbir detayı kaçırmayın.

Bilgilendirme için formumuzu doldurun, size ulaşalım.,
Evdeki Fırsat'a Hoş Geldiniz.